Kenmerken
 • Bestemming
  Voedselindustrie
 • Oppervlak
  Bruto 6.0 ha. Netto 4.0 ha.
 • Bijzonderheden
  Woon-werkcombinatie
  PDV
 • Diensten
  Parkmanagement - Keurmerk Veilig Ondernemen
Afbeeldingen

Torenakkers AarleRixtel.png

Laatste vraag en aanbod

Geen aanbod gevonden.

Bereikbaarheid
Ligging nabij woonwijken en bedrijfswoningen.
Aantakking op het lokale wegennet.

Veroudering
Grote verschillen BOG. Herstructurering gewenst.

Toekomstvisie
Verplaatsen van grote bedrijven. Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in combinatie met wonen.
Maximaal milieucategorie 2.
Ruimtelijk inrichting en beeldkwaliteit afstemmen op woongebieden.

Geen aanbod gevonden.