Wet- en regelgeving

Wie draait er op voor herstelkosten en reparatie aan het huurpand?

De verhuurder is verplicht om op verzoek van de huurder gebreken aan het huurpand te herstellen, tenzij er sprake is van een kleine reparatie. In dat geval dient de huurder het gebrek zelf te herstellen. Een kleine reparatie is bijvoorbeeld het vervangen van lampen. De verhuurder hoeft het gebrek ook niet te herstellen als de huurder aansprakelijk is voor het ontstaan ervan. Ten slotte hoeft de verhuurder een gebrek niet te herstellen als het herstel kosten met zich meebrengt die redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te verwachten. Bij een bedrijfs- of kantoorruimte kan van deze regels in de huurovereenkomst worden afgeweken, waardoor je er als verhuurder voor kan zorgen dat het onderhoud grotendeels ten kosten van de huurder komt. Voor woonruimtes mag je niet ten nadele van de huurder van deze regels afwijken.

Meer weten bel vrijblijvend de helpdesk van Recht Direct via 0493-326688 of stuur een e-mail helpdesk@rechtdirect.nl

Onder welke voorwaarde kan een verhuurder de huurovereenkomst beëindigen?

Afhankelijk van de aard van het pand, kan de verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. In de huurwet zijn gronden vastgelegd waarop de verhuurder in ieder geval op kan zeggen:

 • Als hij kan aantonen dat de huurder zich als een onbehoorlijk huurder gedraagt;
 • Als het een tijdelijke huurovereenkomst betreft. De verhuurder kan dan opzeggen zodat de overeenkomst niet stilzwijgend verlengd wordt;
 • Als de verhuurder de verhuurde ruimte zelf dringend nodig heeft (dit moet duidelijk aantoonbaar zijn);
 • Als de verhuurder een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst doet, maar de huurder hier niet akkoord mee gaat. Dit geldt niet als de nieuwe huurovereenkomst allen op wijziging van de huurprijs of bijkomende kosten gericht is;
 • Als de woonruimte weer vrij moet komen met oog op het bestemmingsplan.

Meer weten bel vrijblijvend de helpdesk van Recht Direct via 0493-326688 of stuur een e-mail helpdesk@rechtdirect.nl

Bestemmingsplan en vergunningen

Ik heb een pand/locatie op het oog. Wat is het bestemmingsplan?

Heeft u een pand of locatie op het oog en wilt u weten wat hier is toegestaan.

Bekijk het bestemmingsplan via deze link. Door het adres in te vullen krijgt u direct inzicht in het vigerende bestemmingsplan. 

Wat kan ik doen als mijn vergunning wordt geweigerd?

Wanneer je een vergunning hebt aangevraagd en deze wordt geweigerd, kun je tegen deze weigering bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.  Hiervoor kun je gebruik maken van ons standaarddocument “Bezwaarschrift”. Zorg er wel voor dat dit bezwaar juist wordt opgesteld, de bezwaargronden vormen namelijk de basis voor een eventuele procedure bij de bestuursrechter. Onze partner op het gebied van wet en regelgeving kan jou hier bij ondersteunen. Wil je jouw bezwaar laten controleren of door ons laten opstellen, neem dan contact op met de helpdesk van Recht Direct via 0493-326688 of stuur een e-mail helpdesk@rechtdirect.nl


Wilt u bouwen, verbouwen of uitbreiden?

Wilt u gaan bouwen, verbouwen of uitbreiden? En passen uw plannen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning krijgen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Via deze vergunningcheck kunt u zelf eenvoudig controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen. U kunt via stappen een concept aanvraag maken waarbij u direct zichtbaar krijgt waaraan u moet voldoen.

Op welke manier is het bestemmingsplan van belang voor de vergunning verlening?

Wanneer je een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw van een bouwwerk, wordt de aanvraag getoetst aan het voor het gebied geldende bestemmingsplan. Er wordt dan onderzocht of de vergunningaanvraag past binnen het geldende bestemmingsplan. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de hoogte van het bouwwerk in overeenstemming is met de maximale hoogte van bouwwerken volgens het bestemmingsplan. Voldoet jouw  aanvraag niet, dan zal de vergunning worden geweigerd.

Meer weten bel vrijblijvend de helpdesk van Recht Direct via 0493-326688 of stuur een e-mail helpdesk@rechtdirect.nl

Reclame

Wilt u een reclamebord plaatsen?

Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 vierkante meter, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Klik hier voor meer informatie.

Drugspreventie bedrijfspand

Welk risico loop ik als verhuurder?

Teelt de huurder hennep in uw pand? Dan loopt u als verhuurder de kans ook verantwoordelijk te worden gesteld. Ook als u nergens van af wist. Dat betekent dat u mogelijk opdraait voor energiekosten, ontmantelingskosten en overige schade aan uw pand. Deze kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s!

Ook loopt u, als er in uw pand een hennepkwekerij of drugslab wordt gevonden, het risico dat uw pand voor enkele maanden wordt gesloten. De burgemeester heeft namelijk de bevoegdheid om panden waar verdovende middelen worden verkocht, verhandeld, verstrekt, afgeleverd of aanwezig zijn, tijdelijk te sluiten (Wet Damocles).

Er zijn ook nog andere risico’s. Hennepteelt en het fabriceren van synthetische drugs is vaak het werk van criminelen. Zij schuwen geweld niet en deinzen er niet voor terug om hennep-plantages van anderen leeg te halen (rippen). Bedreigingen, geweld en intimidaties zijn heel gewoon in deze wereld. Zorg dus dat u als pandeigenaar niet in de greep raakt van de georganiseerde criminaliteit.


Is de verplichting om een pand te controleren wettelijk bepaald?

Er zijn geen harde regels voor dit soort controles. Het gaat erom of u als verhuurder had moeten weten dat er iets niet klopte. Hoe meer aanwijzingen er zijn dat er iets niet in orde is, hoe meer u als verhuurder moet verifiëren.
Tips:

Wil een huurder alleen cash betalen of doet hij er moeilijk over om zich te identificeren. Dan kunt u er vanuit gaan dat er iets niet in de haak is.
Een bedrijf zonder bedrijfsplan? Reden om door te vragen en misschien zelfs af te zien van verhuur. 

Mag ik als verhuurder zomaar een pand binnenlopen om te kijken wat er speelt?

Tijdens de huurperiode wordt er van u als verhuurder verwacht dat u toezicht houdt op het pand. Eén keer per jaar is zeker niet genoeg. Hennepteelt heeft een cyclus van acht tot tien weken. Na die periode kan dus weer opnieuw worden geteeld. Elk kwartaal is een goed uitgangspunt. Wij raden u aan een afspraak voor een periodieke inspectie in het huurcontract vast te leggen. Voer deze inspecties ook daadwerkelijk uit.

Controleer daarbij iedere ruimte in het pand, want één kleine kamer met hennep kan al winstgevend zijn. Documenteer uw bezoek en registreer uw bevindingen met foto’s.

 Als verhuurder kunt u die controles ook laten uitvoeren door een beheerder.

Moet ik weten wie mijn pand precies huurt?

Van een verhuurder wordt verwacht dat hij een huurder heeft nagetrokken. Niet alleen vanwege de problemen die u met de overheid kunt krijgen. De organisatie achter bijvoorbeeld een drugslab is vaak gevaarlijk: je kunt maar één keer 'nee' zeggen en dat is vóór de eerste keer dat je aan ze verhuurt!

Wanneer u de verhuur zelf regelt, dan is het goed om te realiseren dat een kwaadwillende huurder een pand huurt door gebruik te maken van een vals, gestolen of vermist identiteits-bewijs of op naam van een katvanger. Dit is iemand die het pand huurt om de werkelijke gebruiker buiten bereik van de overheid te houden. Als een huurder zich niet kan legitimeren of alleen contant wil betalen, dan kunt u er beter nog even goed over nadenken. Datzelfde geldt voor een vaag of onlogisch verhaal over waar de huurder het pand voor wil gaan gebruiken.

Tips over afspraken huurcontract

• Maak zelf een kopie van het originele identiteitsbewijs en controleer dit op echtheid via de Dutch ID app.
• Let daarbij op of de foto van het identiteitsbewijs overeenkomt met de huurder.
• Controleer of het BSN-nummer overal hetzelfde is.
• Zorg er voor dat u bij de bezichtiging, het tekenen van het huurcontract en de
sleuteloverdracht steeds met dezelfde huurder(s) te maken hebt.
• Kijk of het bedrijf een website heeft.
• Vraag naar een eerder uittreksel van de KvK en kijk naar bijzonderheden (datum inschrijving, naam ondernemers, etc).
• Accepteer geen contante betalingen of stortingen van een ontraceerbare
rekening (zoals bij een grenswisselkantoor).
• Meldt u af bij het energiebedrijf en laat de huurder zich zelf aanmelden.Vraag om een kopie van het contact
dat de huurder met het energiebedrijf sluit.
• Neem in het huurcontract op waar het pand voor mag gebruikt worden (bestemmingsverbod)
• Neem in het huurcontract op dat het pand niet voor hennep en/of andere verdovende middelen gebruikt
mag worden en dat u bij constatering het huurcontract ontbindt en de schade verhaalt.
• Neem in het huurcontract op dat er alleen sloten mogen worden vervangen en verbouwd mag worden met uw toestemming.
• Accepteer geen onderverhuur tenzij u als eigenaar een check hebt gedaan op identiteit en kredietwaardigheid.
• Geef de sleutels pas af als alles in orde is.

Welke signalen duiden op een hennepkwekerij/drugslab?

De meest voorkomende signalen die kunnen duiden op een hennepkwekerij zijn:

 • afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn
 • (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is
 • roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak
 • het pand maakt een verlaten indruk, er is zelden iemand of alleen een korte tijd op een vast tijdstip
 • geur, stankoverlast
 • wateroverlast of vochtproblemen
 • condens op de ramen
 • gloed van felle lampen of licht dat altijd blijft branden
 • camera’s of beveiliging
 • zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren)
 • illegaal aftappen van elektriciteit, buiten de meter om

Vermoedt u een kwekerij of drugslab in uw pand?

Geef dit dan door aan de politie (0900-8844). Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).


Duurzaamheid

Is het zinvol te investeren in energiemaatregelen voor mijn vastgoed?

Voor eigenaren van vastgoed is het zinvol om te investeren in energiemaatregelen. Vanaf 2021 zijn energieneutrale gebouwen de standaard als het gaat om nieuwbouw. Op rijksniveau is bovendien aangekondigd dat kantoren met een label dat slechter is dan C vanaf 2023 niet meer gebruikt mogen worden. Dit maakt energiezuinige panden meer gewild en dus beter verhuurbaar. Voor het financieren van maatregelen bestaan verschillende financiële regelingen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar onze partner(s)  op dit gebied. 

Veel bedrijven zijn op grond van wet- en regelgeving verplicht om energiemaatregelen te treffen. Maar hoe zit het als je als bedrijf gevestigd bent in een huurpand?

Hoe zorg je er dan voor dat energiemaatregelen getroffen worden? Het verlengen of afsluiten van een nieuw huurcontract kan een goed moment zijn om hier afspraken over te maken. Speciaal daarvoor heeft het Platform Duurzame Huisvesting de MKB Checklist Duurzaam Huurcontract ontwikkeld.

Van RVO moet ik een energieaudit (EED) opstellen. Wat houdt dat in?

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.
Meer weten over de energie-audit, neem dan vrijblijvend contact op met onze partner(s).

Ik wil mijn bedrijfspand verduurzamen, hoe kan ik beginnen?

In veel gevallen kan uw eigen installateur u goed op weg helpen als het gaat om energiebesparing of het duurzaam opwekken van energie. U kunt ook een erkend bedrijf vinden via de verschillende brancheorganisaties. Hieronder vindt u er een paar:

Installatiebedrijven: Uneto-VNI

Isolatiebedrijven: Venin en wij-isoleren.nl/

Installateurs zonne-energie: Zonnekeur

Wanneer u helemaal ontzorgd wil worden, kunt u alles wat met energie te maken heeft, uitbesteden aan een Energie Service Company (ESCo). U maakt met een dergelijk bedrijf afspraken die u vastlegt in een energieprestatiecontract. Dit is vooral handig bij bedrijven met grote installaties. Meer informatie over ESCo’s vindt u hier.

Zijn er subsidieregelingen waar ik gebruik van kan maken?

Het aantal subsidieregelingen voor energiebesparing bij bedrijven is beperkt. In de landelijke subsidiewijzer vindt u een overzicht van alle actuele regelingen. 

Naast subsidies zijn er ook andere fiscale regelingen zoals de EnergieInvesteringsAftrek (EIA).

Hoe werkt de EnergieInvesteringsAftrek (EIA)?

De EIA is een  fiscale regeling waarbij 55% van de investeringskosten voor een energiemaatregel mag worden afgetrokken van de fiscale winst. De regeling geldt alleen voor maatregelen die op de landelijke Energielijst staan en die voldoen aan de randvoorwaarden die in de lijst zijn omschreven. Let vooral op het laatstgenoemde, want de randvoorwaarden zijn heel strikt. De Energielijst wordt jaarlijks aangepast. De investering moet minimaal € 2.500 zijn en EIA moet worden aangevraagd binnen 3 maanden na de aankoop. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de EIA levert dat gemiddeld 13,5% voordeel op. Het uiteindelijke voordeel hangt af van de fiscale winst en van de hoogte van de investering. Een voorbeeld:

Stel: winst is € 25.000

Belasting tot € 200.000 is 20% -> € 5.000 belasting

Stel: Investering in energiemaatregel is € 8.000

55% van investering is aftrekbaar -> winst voor belasting daalt met: € 4.400

Belasting met EIA-voordeel -> € 4.120 belasting

Voordeel is: € 880 (11% van de investering) 

Kijk hier voor meer gedetailleerde informatie en voor de meest actuele Energielijst. 

Hoe weet ik wat voor energielabel mijn gebouw heeft?

Een energielabel is een officieel certificaat dat informatie geeft over de hoeveelheid energie die bij standaard gebruik van een gebouw nodig is.Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw. Het zegt iets over de mate van isolatie van de vloer, de wanden en het dak en hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. Het label bevat tips hoe de energiezuinigheid van het gebouw verbeterd kan worden. Wilt u weten welk label uw gebouw heeft, neem dan vrijblijvend contact op met onze partner(s) op het gebied van duurzaamheid.

Ik wil zonnepanelen plaatsen. Wat betekent dat voor mijn gebouw?

Er zijn legio redenen om zonnepanelen te plaatsen op uw bedrijfspand. Naast energiebesparing kan het meerdere voordelen opleveren. Meer weten, neem dan vrijblijvend contact op met onze partner(s).

Vastgoedbeheer/verhuur

Hoe kan ik mijn vastgoed eenvoudig beheren?

Door uw vastgoed beheer volledig te automatiseren krijgt u meer inzicht in alle activiteiten omtrent relaties, objecten, contracten en financiele administraties. Dit geeft zowel u als uw huurders meer ruimte om optimaal te ondernemen.Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze partner(s) op dit gebied.

Bouwen/verbouwen

Wat zijn de stappen als ik wil verbouwen?

Verbouwen is maatwerk. Er zijn diverse mogelijkheden om duurzaam, gezond en comfortabel te (ver)bouwen met wellicht daarbij behorende subsidies. Het is verstandig om advies in te winnen over deze zaken alvorens te starten. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn, neem dan vrijblijvend contact op met onze partner(s).

Wat en hoeveel moet ik reserveren voor groot onderhoud aan mijn pand?

Middels een technische inspectie (nulmeting) kunnen gebreken en eventueel achterstallig onderhoud helder in kaart worden gebracht. Hierbij kunnen niet alleen de bevindingen op papier, maar ook de oorzaken, de toekomstige gevolgen en de kosten voor herstelwerkzaamheden nader worden uitgewerkt. Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact op met onze partner(s) om de mogelijkheden voor uw pand te ondervinden.

Camerabeveiliging

Mag ik rond mijn eigen bedrijf een camera plaatsen die opnamen maakt?

Het is niet verboden een camera voor de beveiliging van uw eigendom in te zetten. Wel zijn hier wat regels aan verbonden. Bijvoorbeeld:

 • Wanneer de camera beelden opneemt, moeten bedrijven/particulieren kenbaar maken dat er camera’s hangen. Bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur.
 • Daarnaast mogen de opgeslagen beelden doorgaans maximaal 28 dagen bewaard worden en mogen voor derden niet bereikbaar zijn.
 • U mag alleen opnamen maken met als doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen, dieren, goederen te schenden. Maar als u bijvoorbeeld uw carport in beeld heeft en daarbij is het onvermijdelijk een deel van de stoep in beeld te hebben, is dit wel toegestaan. Enige overlap is namelijk soms onvermijdelijk.

Op de site van de Autoriteit persoonsgegevens staan alle regels rondom het gebruik van camera’s.

Mag ik opnamen maken van de openbare weg?

Uw camera mag alleen opnamen maken van uw eigendom en in principe niet van de openbare weg. U mag namelijk alleen opnamen maken met als doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen, dieren, goederen te schenden. Maar als u bijvoorbeeld uw carport in beeld heeft en daarbij is het onvermijdelijk een deel van de stoep in beeld te hebben, is dit wel toegestaan. Enige overlap is namelijk soms onvermijdelijk. Wel bent u verplicht duidelijk zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging aanwezig is. Bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur.

Wat is ‘Camera in beeld’?

Camera in beeld is een politiesysteem, die alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden.

Waarom is ‘Camera in beeld’ belangrijk?

Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de kaart zien of er camera’s aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. Met Camera in beeld kan de politie dus sneller meer incidenten op te lossen. Doet u mee met Camera in Beeld? Dan helpt u dus om uw buurt veiliger te maken. 

Ik wil meedoen met Camera in beeld, wat moet ik doen?

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Het kost alleen tijd om het inventarisatieformulier in te vullen via camera in beeld

Brandveiligheid

Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw

Alle regels omtrent de bereikbaarheid van het bedrijf zijn te vinden in sectie 6.8 van het bouwbesluit

Welke maatregelen kan ik nemen om brand te voorkomen en schade te beperken?

Bij de bouw en inrichting van je bedrijfspand kun je veel maatregelen nemen om brand te voorkomen of in ieder geval de schade bij brand zoveel mogelijk te beperken. Denk aan bouwtechnische voorzieningen en brandveiligheidsinstallaties. Veel van deze maatregelen zijn verplicht.
Lees meer op de site van de brandweer.

Bedrijfshulpverlening

Eerste hulp bij ongevallen op het werk

Is een calamiteitenplan nodig?

Lees hier het belang van een calamiteitenplan

Wat is de rol van de brandweer in wet- en regelgeving?

De brandweer heeft naast een uitvoerende rol ook een adviserende rol in verschillende zaken waarbij veiligheid een belangrijke rol speelt. Zo brengt de opslag van gevaarlijke stoffen een belangrijk risico met zich mee, net als milieubelastende bedrijven. Hierbij gelden verschillende regels en wetten. Lees meer over deze regelgeving en de rol van de brandweer hierin op de site van de brandweer.

Algemeen

Op welke vraag wilt u antwoord? Meld het ons.

laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl streeft ernaar ondernemers zoveel mogelijk te ontzorgen door vragen op het gebied van huisvesting helder in kaart te brengen. Uw vraag als ondernemers is daarbij leidend. Wij zouden graag van u horen op welke vraag u eenvoudig antwoord zou willen krijgen. Meld het via info@parkmanagementlaarbeek.nl.

Wat is vraaggericht ontwikkelen?

Bekijk hier de Animatie 

Over deze website

Wat voor site is Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl en voor wie is het bedoeld?

Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal informatieplatform, dat gebruikt kan worden door ondernemers met een huisvestingsvraagstuk én particuliere vastgoedbezitters of makelaars. Zowel voor partijen met een vraag als partijen met aanbod dus. Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl bevat tevens het aanbod van gemeente Laarbeek. De site is zo opgesteld dat zoeken en aanbieden eenvoudig gaat.

Door wie wordt de website beheerd en hoe weet ik dat de informatie actueel is?

Parkmanagement Laarbeek is de primaire beheerder van deze website. Wij streven naar continue actualisering van het gepresenteerde aanbod en zetten daar ook actief op in. Daarvoor zijn wij echter afhankelijk van input van derden. Wanneer de informatie op deze website niet meer actueel blijkt dan spijt ons dit, maar houden wij ons niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

Ik ben op zoek en heb op deze site iets gevonden dat mijn interesse wekt. Hoe krijg ik meer informatie?

U neemt eenvoudig contact op met de beheerder van de site door middel van het invullen van het contactformulier onder het kopje contact. Wij zullen uw vraag spoedig in behandeling nemen.

Ik ben vastgoedeigenaar en wil iets aanbieden. Wanneer wordt mijn aanbod geplaatst?

Indien u een object, kavel óf specifieke ruimtes in uw bestaande pand wilt aanbieden, vult u het formulier in onder Aanbieden in het menu. Dit wordt verstuurd naar de beheerder van de website. De beheerder checkt het formulier op volledigheid en zal bij eventuele vragen contact met u opnemen. Daarna wordt uw aanbod definitief geplaatst. Let wel: het gaat nadrukkelijk om aanbod op de Laarbeekse bedrijventerreinen. Voor aanbieders die niet gevestigd zijn in Laarbeek kunnen kosten in rekening worden gebracht. Neem voor vragen daarover contact op via het contactformulier.

Ik ben makelaar en wil iets aanbieden, wanneer wordt mijn aanbod geplaatst?

Ook voor makelaars geldt dat zij het formulier onder Aanbieden in het menu kunnen invullen. De beheerder van de website verzorgt de uiteindelijke plaatsing. Voor het aanbieden van andermans pand / specifieke ruimtes of kavel is het noodzakelijk dat u toestemming heeft van de vastgoedeigenaar om dit te publiceren. Let wel: het gaat nadrukkelijk om aanbod op de Laarbeekse bedrijventerreinen. Voor makelaars die niet in Laarbeek gevestigd zijn kunnen kosten in rekening worden gebracht. Neem voor vragen daarover contact op via het contactformulier.

Mijn zoekopdracht beperkt zich niet uitsluitend tot de Laarbeekse bedrijventerreinen. Kan ik verder zoeken?

Uiteraard staat het u vrij om uw zoekopdracht breder uit te zetten. Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl beperkt zich echter tot aanbod en vraag op de Laarbeekse bedrijventerreinen. Het format en de module lenen zich in de toekomst mogelijk voor uitbreiding van het concept.

Ik heb een andere vraag die ik hier niet terug kan vinden. Hoe neem ik contact op?

U neemt eenvoudig contact op met de beheerder van de site door middel van het invullen van het contactformulier onder het kopje contact. Wij zullen uw vraag spoedig in behandeling nemen.