Images

Description

Huurprijs: € 84.000,- exclusief BTW per jaar.

Er zijn twee loadingdocks aanwezig met overheaddeuren en een aparte overheaddeur op maaiveld niveau, de constructie is van staal, beton vloer, verwarming middels heaters. In de magazijnhal is een vloer gelegd die in zijn geheel eruit gehaald kan worden. (Bouwjaar 2001).

Oppervlakten:
Magazijnhal: circa 1.610 m²
1e etage: circa 1.500 m²
Expeditie ruimte incl. kantine en sanitair: circa 270 m²
Buitenterrein (voorzijde) incl loading docks: circa 900 m²

Bovenstaande oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte plattegronden en mogen niet beschouwd worden als een meetcertificaat conform NEN 2580 van het Nederlands Normalisatie Instituut.

Kadastrale gegevens: Sectie: F, Nummer: 2453

Bestemming:

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Kom Beek en Donk”.

Het object heeft hierin de bestemming “Bedrijventerrein”.

Binnen deze bestemming is toegestaan:

• Bedrijven in de milieucategorie 2, 3.1 en 3.2;

• Onzelfstandige kantoorruimten;

• Bedrijfswoning.

External Link

Map